Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad artifact do češtiny

artifact = artefakt; výtvor (lidský); výrobek; lidský výtvor; nesmyslný údaj; lest
stimulus artifact = stimulační artefakt; podnětový artefakt;

Příklady překladu slova "artifact" z webu:

The artifact is open.  Je otevřené.
Niun had not understood the artifact he revered.  Niun nerozuměl artefaktu, který uctíval.
Was that where you found the artifact you brought back?  To tam jsi našel ten artefakt, který jsi sem přinesl?
The personality he created has to be an artifact of some kind.  Ta …osoba, kterou vytvořil, musela být jakýsi umělý výtvor.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorartillery   artist   artwork   as if   as long as   as many   as possible   as usual