Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad articulation do češtiny

articulation = členění; artikulace; kloub; výslovnost; článkování; skloubení; kloubové spojení; kolínko; dikce; rozčlenění; srozumitelnost; připojení; členitost; skus; rozpoznatelnost; artikulační; poznatelnost (fonetická); spojení; návaznost; hláskování; slabikování
link articulation = kloub spojovací tyče řízení; kloub řídicí tyče; kloub vodicí vzpěry nápravy;
sound articulation = srozumitelnost hlásková; hlásková poznatelnost; hlásková srozumitelnost;
syllable articulation = slabiková poznatelnost;

Příklady překladu slova "articulation" z webu:

This awareness gave him a level of sensuality beyond articulation.  Vědomí toho, co probíhá, zbystřovalo jeho smysly.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorartifact   artillery   artist   artwork   as if   as long as   as many   as possible