Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad article do češtiny

article = článek; bod; článkový; odstavec; stať; člen (gramatický, jaz.); předmět; kus; hlavní část; účetní položka; uvést bod za bodem; vypočítávat; dát do učení; obžalovat; druh zboží (obch.); artikl; část; rozvést bod po bodu; obvinit; věc; zásilka; zboží
branded article = značkové zboží; značkový výrobek;
controversial article = kontroverzní článek; polemický článek;
definite article = člen určitý; určitý člen;
extensive article = rozsáhlý článek; obsáhlý článek; úvodní článek (v novinách);

Příklady překladu slova "article" z webu:

The article made him uneasy for a number of reasons.  Ten článek ho rozrušil z mnoha důvodů.
The main article is a large writingtable with a fixed bureau.  Zásuvky byly otevřené, prostřední však byla zamčená.
Are,you doing an article or a thesis, by the way?  Mimochodem, vy píšete nějaký článek do novin nebo disertační práci?
Whether it was the genuine article or not, it made bizarre reading.  Ať už byl pravdivý či ne, čtení to bylo podivné.
Is that going to be in the article too?  Tohle taky bude v tom článku?
Of all this, there remained to her one article of faith.  Z toho všeho už věřila jen jedné věci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorarticles   articulated   articulated bus   articulation   artifact   artillery   artist   artwork