Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad artful; articulate; artifice; artificer do češtiny


artful = obratný, vychytralý, rafinovaný, zchytralý, prohnaný, dovedně provedený, chytrý, umělý, ošemetný, úskočný, důmyslný

articulate = artikulovat, článkovaný, výřečný, článkovat, vyslovovat, členit, zřetelný, spojit klouby, skloubit, členěný, schopný řeči, výmluvný

artifice = vynalézavost, podraz, dovednost, úskok, trik, chytrost, šikovnost, lstivost, rafinovanost


Next: artificial; artless; ascend; ascendancy    bicker; bid; biddy; bide