Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad arrow do češtiny

arrow = šíp; šipka; ukazatel; letět; ukázat šipkou; ukazovatel; hrana; šipkový; střelka; ukazatel směru; šipkový diagram (v síťovém grafu)
back arrow = šipka vlevo; zpětná šipka;
scroll arrow = posunovací šipka; posouvací šipka;
Up arrow = klávesa "šipka nahoru"; klávesa;
upward arrow = šipka směřující nahoru; šipka nahoru;

Příklady překladu slova "arrow" z webu:

Every arrow found its mark.  A každým šípem se trefila.
A fourth arrow and then a last.  Pak vyletěl čtvrtý šíp a ještě jeden, poslední.
There was an arrow below the legend, pointing at the door.  Uchazeči byli pověstní nízkou gramotností.
But he kept the arrow poised.  Ale šíp nechal přiložený.
Culas let go of the arrow and lifted his hand;  Culas šíp pustil a zvedl ruku.
Never let me down, my lucky arrow didn't.  Ten mě nikdy nezklamal, tenhle můj šíp.
Soon the attackers would dismount out of arrow range.  Teď už útočníci brzy sesednou s koní, ještě mimo dosah šípů.
Sidrik, the jester of the regiment, took an arrow through the throat.  Sidrika, šprýmaře pluku, zasáhl šíp do hrdla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorarsenate   arsenic   arsenide   arson   arterial   arteritis   artery   article