Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad arris; arrive; arrogance; arrogant do češtiny


arris = hřeben, hrana, roh, nároží, ostrý roh, ostrá hrana, průřez V

arrive = přijít, přiletět, dosáhnout, dospět, dorazit, nastat, mít úspěch, přilétnout, dojet, připlout, přicestovat, vypracovat se

arrogance = drzost, domýšlivost, nadutost, opovážlivost, povýšenost, zpupnost, pyšnost

arrogant = arogantní, nadutý, povýšený, opovážlivý, drzý, zpupný, nadřazený, vyzývavý


Next: arrogate; arse; arsenal; art    bewilderment; bewitch; bewitchment; bezel