Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad arrears do češtiny

arrears = zbytky; rest; dluh; nedoplatek; dlužná částka; nedodělávky; nesplněné závazky; zůstatek; nedodělky; nedoplatky; našpicovaný
in arrears = pozadu; dlužen; nezaplacený; payment in arrears = zpětné placení;
rent in arrears = dlužné nájemné;
sum in arrears = dlužná částka;
arrest   arrested   arrester   arrival   arrow   arsenate   arsenic   arsenide