Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad arrangements do češtiny

arrangements = uspořádání; opatření (pl.); rozhodnutí (přípravná); záležitosti (pl.); přípravy; příprava; program; opatření k; aranžér
fiscal arrangements = fiskální opatření; finanční opatření;

Příklady překladu slova "arrangements" z webu:

Arrangements had been made beforehand, of course.  Návštěva byla pochopitelně předem dohodnuta.
Funeral arrangements were incomplete.  Smuteční obřady se připravují.
I'll make arrangements and be right back.  Až všechno připravím, vrátím se pro vás.
I've made those arrangements myself, sir.  Sám jsem se o to postaral, pane.
I'll make all the arrangements for you.  Všechno potřebné zařídím sám.
Are you yourself content with arrangements for them?  Jsi spokojen s jejich stavem?
I guess you ought to have the security arrangements checked out.  Asi bys měl zkontrolovat, jak pracuje zabezpečovací služba.
I had to call the paper, then make some arrangements for us.  Musel jsem zavolat noviny, pak ještě zařídit něco pro nás dva.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorarray   arrear   arrears   arrest   arrested   arrester   arrival   arrow