Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad arrangement do češtiny

arrangement = uspořádání; úprava; zařízení; opatření; soustava; řád; urovnání; dohoda; seřazení; pořádek; ujednání; úmluva; smír; vyrovnání; systém; ústrojí; aranžmá; sestava; režie; kompozice; plán; dojednání; rozmístění; soudní vyrovnání; program; přípravné kroky
agency arrangement = zastupitelské ujednání; zastupitelská dohoda;
axle arrangement = uspořádání náprav; uspořádání nápravy;
clearing arrangement = zúčtovací uspořádání; uspořádání klíringu;
collection arrangement = uspořádání knihovního fondu; řad;

Příklady překladu slova "arrangement" z webu:

The arrangement was orderly.  A metodicky uspořádané.
And the arrangement about this year's cargo is sealed?  A ujednání ohledně letošního nákladu bylo závazně uzavřeno?
You know the arrangement he suggested?  Ty vrš, co navrhoval?
You disagree with the arrangement of the specimen?  Ty nesouhlasíš s instalací exempláře?
Morgan had agreed to the arrangement with some reluctance.  Morgan se tomuto opatření podvolil trochu nerad.
In the early days of the arrangement he had lived in the main bedroom.  V počátcích jejich soužití bydlel v hlavní lož­nici.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorarrangements   array   arrear   arrears   arrest   arrested   arrester   arrival