Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad arousal; arouse; arrange; arranged do češtiny


arousal = probuzení, bdělost, excitace, vybuzení, vzbuzení, nabuzení

arouse = zburcovat, vzbudit, vzbudit se, burcovat, povzbudit, podnítit, probudit, probudit se, vzrušit, vyvolat, rozdráždit, rozpoutat

arrange = upravit, zařídit, pořádat, srovnat, urovnat, smluvit, umluvit, sjednat, upravit skladbu (hud.), dát do pořádku, sestavit, dohodnout se

arranged = uspořádaný, dohodnutý, zařízený, seřazený, sjednaný


Next: arranging; arrant; arresting; arrestment    bethink; betimes; betray; betrayal