Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad around do češtiny

around = kolem (2. p.); dokola; nablízku; sem a tam; okolo; u
all around = všude kolem (2. p.); celkem vzato; celkově; všestranný; celkový;
bat around = flákat se; bloumat;
bring around = přinést; vzkřísit;
chop around = otočit se; změnit;
circle around = kruh kolem; oběhnout kolem (2. p.); obklopit (něco);

Příklady překladu slova "around" z webu:

Around five.  Kolem páté.
Right around the clock.  Ve dne i v noci.
What about around here?  A co tady kolem?
They are all around us.  Všude kolem nás!
I put my arm around her.  Objal jsem ji.
Nobody is going to die around here.  Tady nikdo nebude umírat.
I wore it on a chain around my neck.  Nosil jsem ji na řetízku na krku.
Now lock it and put the key around my neck.  Teď zamkni a dej mi klíč na krk.
That's about the long and short of it around here.  Zkrátka si někam vyrazit.
The bad guys have set up their camp all around us.  Chavez zaváhal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraround the country   arrangement   arrangements   array   arrear   arrears   arrest   arrested