Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad arms akimbo do češtiny

arms akimbo = s rukama v bok; ruce v bok; závody ve zbrojení
with arms akimbo = s rukama v bok; ruce v bok;
arms race   around   around the country   arrangement   arrangements   array   arrear   arrears