Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad armed do češtiny

armed = ozbrojený; vyzbrojený; branný; s použitím zbraně; ozbrojené síly
heavily armed = silně vyzbrojený; mohutně vyzbrojen;

Příklady překladu slova "armed" z webu:

Armed like that?  Takhle vyzbrojen?
He's armed as well.  A také je ozbrojený.
I'm always armed like that.  Tak chodím vždycky.
Twenty security people, armed and trained.  Dvacet lidí od bezpečnosti, vyzbrojených a vycvičených.
It would be an armed ship.  Bude to ozbrojená loď.
He noted what they were armed with.  Všiml si také, jak byli ozbrojeni;
It is practically impregnable to men armed only with swords.  Pro muže ozbrojené pouze mečem je prakticky nedobytné.
If only we could've trained them and armed them.  Kdybychom je tak mohli vycvičit a vyzbrojit.
About her were grouped a number of heavily armed nobles.  Kolem ní se tísnila skupina těžce ozbrojených šlechticů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorarmoured   armoured cable   armouring   armrest   arms akimbo   arms race   around   around the country