Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad arithmetic do češtiny

arithmetic = počty; aritmetika; počítání; aritmetický; početní; počítání; početnice; aritmetický čip
decimal arithmetic = desítková aritmetika; počítání s desetinnými zlomky;
pointer arithmetic = aritmetika ukazatelů; pointerová aritmetika;

Příklady překladu slova "arithmetic" z webu:

The whole of arithmetic now appeared within the grasp of mechanism.  Celá aritmetika zdála se nyní být v moci mechanismu.
Richardson did some fast arithmetic in his head.  Richardson provedl v hlavě pár rychlých výpočtů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorarmament   armaments   armed   armoured   armoured cable   armouring   armrest   arms akimbo