Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad aridity; arise; arm; armature do češtiny


aridity = suchopár, suchopárnost, suchost, aridita, sucho

arise = povstat, nastat, vynořit se, vyskytnout se, vyvstat, vycházet, vstát, vystoupit, zvednout se, vzejít, pozvednout, plynout

arm = rameno, rámě, opěradlo, rukáv, boj, nepřátelství, ozbrojit, vyzbrojit, vyzbrojit se, ručka (šablonovací), odjistit, držet


Next: armchair; arming; armour; armoury    bespeak; bespoke; besprinkle; best