Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad argument do češtiny

argument = argument; pře; tvrzení; důvod; spor; diskuse; debata; polemika; hádka; disputace; obsah; sylabus; souhrn; parametr; děj; vývod; důkaz; úsudek vedoucí k důkazu; nezávisle proměnná; diskutování; argumentace; dohady (hádka); námět; výchozí; kontroverze
actual argument = skutečný argument; skutečný parametr;
airtight argument = vzduchotěsný argument; nenapadnutelný argument;
balanced argument = vyvážený argument; vyrovnaný argument;
cogent argument = pádný argument; pádný důkaz; pádný důvod;

Příklady překladu slova "argument" z webu:

Argument persuasive.  Přesvědčivý argument.
An argument had broken out beneath the shelter of the siegeworks.  Pod krytem obléhacího stroje vypukla hádka.
But that argument was academic now.  Ale to bylo v tomto okamžiku bezpředmětné.
There was no argument at that.  Nikdo nic nenamítal.
Can we table the argument for the moment?  Můžeme tu hádku na chvíli odložit?
It was impressive, and her argument was compelling.  Bylo to působivé a její argumenty přesvědčivé.
He seemed to be having an argument with himself.  Jako by se hádal sám se sebou.
But that alone does not make his argument true.  Ale to samo o sobě ještě nedokazuje, že jeho námitky jsou správné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorarithmetic   armament   armaments   armed   armoured   armoured cable   armouring   armrest