Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad argue; arguing; argumentative; arid do češtiny


argue = přít se, obhajovat, debatovat, diskutovat, hádat se, prozrazovat, svědčit, dokazovat, přemluvit, prokazovat, tvrdit, resonovat

arguing = dohadování se, argumentující, debatující, diskutující, polemizující

argumentative = polemický, argumentující, dokazující, vyhledávající spory, implicitní, nepřímý, opírající se o logické argumenty, odmlouvačný

arid = vyprahlý, suchopárný, neplodný, nezáživný, vysušený, bezvodý


Next: aridity; arise; arm; armature    besides; besiege; beslobber; bespatter