Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad are you do češtiny

are you = jsi; že; chodíte do (2. p.) (?)
how are you = jak se máte; jak se máš; jak se vede;
neither are you = ty také ne; vy také ne;
so are you = ty také; vy také;

Příklady překladu slova "are you" z webu:

Are you in?  Bereš to?
What are you doing?  Co děláš?
With whom are you going?  S kým jdete?
Oh, my lord, are you there?  Můj pane, jsi tam?
David, what the fuck are you doing?  Davide, co to kurva děláš?
Well, are you alive or are you dead?  No, jste živý, nebo mrtvý?
So just why in the hell are you whispering?  Tak proč k čertu šeptáš?
Only when you speak of the bottle are you informed.  Jenom když mluvíte o láhvi, pak jste odborník.
But the main one is, what the fuck are you doing in there?  Ta hlavní je:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorargument   arithmetic   armament   armaments   armed   armoured   armoured cable   armouring