Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ardour; arduous; area; arenaceous do češtiny


ardour = zanícení (přen.), horlivost, vřelost, zápal (přen.), teplo, nadšení, pocit tepla nebo pálení, pocit horka, zapálení, žhavost, vášeň

arduous = obtížný, strmý, příkrý, houževnatý, pracný, vytrvalý, krutý, tuhý, nesnadný, namáhavý, náročný, lopotný

area = prostor, plocha, obsah, okrsek, rozsah, šíře, okruh, pásmo, dvorek (v suterénu před domem), zóna, areál, velikost


Next: argue; arguing; argumentative; arid    berthage; beseech; beset; beside