Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad architrave; archway; ardency; ardent do češtiny


architrave = architráv, obložení dveří, krycí lišta, kladí, obložka, náhlavník, břevnoví

archway = pasáž, klenutý průchod, klenutá chodba, vchod, brána (slavnostní), podloubí, oblouk, klenutý podjezd, oblouková chodba, podchod, arkáda, překlenutí

ardency = žhavost, prudkost, vášnivost, zápal (kniž.), vášeň, palčivost


Next: ardour; arduous; area; arenaceous    bequeath; bereave; berm; berry