Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad architecture do češtiny

architecture = architektura; stavitelství; stavební sloh; stavebnictví; složení; skladba; struktura; stavba; architektonika; architekturní; stavební komplex; podřímsí
domestic architecture = bytová výstavba; architektura obytných budov; bytová architektura;
garden architecture = sadová architektura; zahradní architektura;
Gothic architecture = gotická architektura; gotické stavitelství; sadová architektura;

Příklady překladu slova "architecture" z webu:

The architecture is pagan to the core.  Architektura je skrz naskrz pohanská.
And the architecture was all wrong.  Jejich architektura je taky pochybná.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorarchive   archives   are you   argument   arithmetic   armament   armaments   armed