Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad architect do češtiny

architect = architekt; stavitel; strůjce; tvůrce; architektka; generální projektant; navržený
landscape architect = krajinář; architekt krajinář; zahradní architekt;
naval architect = lodní projektant; lodní inženýr;

Příklady překladu slova "architect" z webu:

Great architecture.  Skvělá architektura.
And the architecture was all wrong.  Jejich architektura je taky pochybná.
It beat on architects and plumbers.  Pražilo na architekty a instalatéry.
Your grandfather was a pitiless architect.  Váš dědeček s námi nemá slitování.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorarchitecture   archive   archives   are you   argument   arithmetic   armament   armaments