Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad arching do češtiny

arching = vypouklý; zaoblení; klenoucí; klenutí; vyklenutí; sklepení; vzepření; klenutí materiálu; souostroví
pot arching = temperování pánve; vypalování pánví;

Příklady překladu slova "arching" z webu:

Cutting across the estate and then arching north.  Prochází napříč mými pozemky a pak uhýbá severním směrem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorarchitect   architecture   archive   archives   are you   argument   arithmetic   armament