Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad arbitrator do češtiny

arbitrator = rozhodce; arbitrážní rozhodčí; rozhodčí (arbitrážní); arbitr; nejvyšší soudce; arbit; arbiter; hřídel (hlavní)
industrial arbitrator = arbitr v pracovních sporech; rozhodce v pracovněprávních věcech;
arbour   arc lamp   arc welding   arcade   arching   architect   architecture   archive