Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad arbitration do češtiny

arbitration = arbitráž; smírčí řízení; posudek rozhodčích; rozhodčí řízení; rozhodnutí; arbitrážní; rozhodčí; rozhodování; urovnání; porovnání; posouzení; dohoda stran o předložení sporu rozhodčímu soudu
determine arbitration = rozhodnout arbitrážní řízení; rozhodnout rozhodčí řízení; carry out arbitration = konat arbitrážní řízení;
court of arbitration = obchodní soud;
hearing in arbitration = arbitrážní jednání; předložení arbitráži;
arbitration court   arbitrator   arbour   arc lamp   arc welding   arcade   arching   architect