Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad arbitration court do češtiny

arbitration court = arbitráž; arbitrážní soud; rozhodčí soud; arbitrážní poplatek
decision of arbitration court = rozhodnutí rozhodčího soudu;
arbitrator   arbour   arc lamp   arc welding   arcade   arching   architect   architecture