Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad arbitrariness; arbitrary; arbitrate; arbor do češtiny


arbitrariness = volnost, zvůle, subjektivita, svévole, libovolnost, lhostejnost

arbitrary = libovolný, svémocný, jakýkoli, náladový, despotický, tyranický, doplňkový, předem rozhodnutý, kontrastní, arbitrární, smluvený, nezávislý

arbitrate = rozhodovat, řešit smírčím řízením, rozsuzovat, vyjadřovat úsudek, předložit k posouzení, rozsoudit, předložit k rozhodnutí, rozhodovat o (6. p.), rozhodovat spor, posuzovat, arbitrovat, porovnávat


Next: arboreous; arch; arched; archery    benefactor; benefice; Bengali; benighted