Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad approximation do češtiny

approximation = přiblížení; blízkost; aproximace; přiblížení se; přibližování; přibližování se; sblížení (citové); přibližná hodnota; přibližnost; přibližné vymezení; hrubý odhad; přibližný odhad; přibližné vyjádření; přibližný
impulse approximation = impulsová aproximace; aproximace impulsu;

Příklady překladu slova "approximation" z webu:

I've skimmed them, though, and can give a first approximation.  Prošel jsem si je zběžně a mohu uvést první přibližný odhad.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorapron   apt to do   aptitude   arbiter   arbitrage   arbitration   arbitration court   arbitrator