Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad approved do češtiny

approved = schválil; schválený; souhlasili; vyzkoušený; odsouhlasený; osvědčený; úředně schválený; potvrzený; prokázaný; dokázaný; aprobovaný; schváleno; homologované zařízení
personally approved = osobně pověřený; osobně schválený;

Příklady překladu slova "approved" z webu:

Shannon approved the precaution.  Shannon takovou opatrnost schválil.
They both approved of giving the condemned a hearty meal.  Oba se shodli na tom, že odsouzencům dají vydatné a dobré jídlo.
What's more, she approved of the gesture.  Těmi gesty to jen potvrdila.
He doesn't look as though he approved of us, she said.  Netváří se, jako by nám to schvaloval, konstatovala.
His client, less than two miles away, had approved the expense.  Jeho klient, vzdálený necelé dvě míle, tento výdaj schválil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorapproximation   apron   apt to do   aptitude   arbiter   arbitrage   arbitration   arbitration court