Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad approval do češtiny

approval = schválení; souhlas; uznání; pochvala; absolutorium; aprobace; kolaudace; osvědčení; homologace; schvalovací; svolení; formální souhlas; povolení; likvidace účtů
building approval = stavební povolení; certifikace stavebních prvků;
on approval = na ukázku; na zkoušku;
seek approval = vyžádat si něčí souhlas; vyžádat si souhlas;
type approval = typová zkouška; homologace; schvalování typu; potřeba uznání;

Příklady překladu slova "approval" z webu:

Approval with revision same date.  Schváleno po revizi téhož měsíce.
It takes approval from the hospital.  To by si vyžádalo schválení nemocnice.
Ray nodded his approval at the answer.  Ray přikývl na souhlas.
I gave her my approval - providing, of course, that you also approve.  Dal jsem jí své svolení - samozřejmě pokud s tím hudeš souhlasit ty.
There was a general roar of approval at the honor done to their lord.  Pak se otočil ke břehu a vesele zamával.
Mama has lost her job and her approval as a foster home.  Máma přišla o práci, takže ztratila právo být tvou pěstounkou.
Zep, it's really important we have your father's approval quickly.  Zepe, opravdu je pro nás důležité, aby tvůj otec dal rychle souhlas.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorapproved   approximation   apron   apt to do   aptitude   arbiter   arbitrage   arbitration