Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad appropriateness; appropriation; approve do češtiny


appropriateness = přiměřenost, příhodnost, vhodnost, výstižnost, případnost, přináležitost

appropriation = uchopení, přivlastnění, vyhrazení, povolení, vyhrazená částka, přidělení úhrady, příděl peněz, osvojení, úhrady na dluh, finanční rezerva, účelový fond, převzetí vlastnických práv

approve = schvalovat, uznávat, potvrdit (úř.), osvědčit, prokázat, odsouhlasit, souhlasit, projevit, aprobovat, doporučit, kolaudovat, vyzkoušet


Next: approving; approximate; approximately    bell; bell-ringer; bell-shaped; belligerence