Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad appropriate do češtiny

appropriate = vhodný; příslušný; přivlastnit si (4. p.); přiměřený; přisvojit si; vyhradit; rezervovat; patřičný; odpovídající; věnovat; přidělit; přivlastňovat si; určovat; případný; náležitý; povolit; vyčlenit; určit; přivlastnit; osvojit si (4. p.); vyhovující
consider appropriate = pokládat za vhodné; pokládat za přiměřené;

Příklady překladu slova "appropriate" z webu:

Take appropriate precautions.  Proveďte příslušná bezpečnostní opatření.
The only appropriate state of the heart is joy.  Jediný správný stálý stav srdce je pak radost.
We'll find something appropriate in there.  Najdeme v ní něco přístojného.
You must dress in appropriate city fashions.  Musíte se obléci podle městské módy.
The boy knew none of the appropriate actions.  Ten mladík nezná jediný ze správných postupů.
We will decide which to use at the appropriate time.  Až to bude nutné, rozhodneme se, které z nich využít.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



approval   approved   approximation   apron   apt to do   aptitude   arbiter   arbitrage