Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad approbation do češtiny

approbation = schválení (úřední); souhlas; pochvala; úřední uznání; souhlasný; aprobační; aprobace; schvalující
on approbation = na ukázku; na zkoušku;
appropriate   approval   approved   approximation   apron   apt to do   aptitude   arbiter