Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad approach do češtiny

approach = přístup (přen.); přiblížení; přiblížit se k; přistoupit k (3. p.); přistupovat; přibližování; blížení; blížit se; blížit se k (3. p.); promluvit s (7. p.); obrátit se na (4. p.); příchod; cesta; pojetí (přen.); postup (přen.); přistoupit; navázat styk
case approach = rozbor praktických obchodních případů; případový přístup;
constructive approach = konstruktivní přístup; pozitivní přístup;
covered approach = zajištěné přibližování; závětří; skryté přibližování;
fresh approach = čerstvý přístup;

Příklady překladu slova "approach" z webu:

Approach with extreme caution.  Při přiblížení zachovejte mimořádnou opatrnost.
Let's approach it slowly.  Nemá cenu to uspěchat.
I can't approach him ...  Já nemůžu...
Ricky tried to approach him.  Ricky se k němu pokusil dojít.
They are afraid to approach it.  Mají strach se k ní přiblížit.
How do you want to approach him?  Jak s ním chceš navázat kontakt?
A wide door opened at our approach and closed behind us.  Otevřela se nám široká brána a zase se za námi zavřela.
Steep climb out of gravity and every approach is kinked.  Prudký výstup z gravitace, jakýkoli přístup je problematický.
Many times they feared me, and would not approach me close.  Mnohokráte se mne báli a nepřiblížili se ke mně.
Our task is to find out why before we approach him again.  Než se na něho znovu obrátíme, musíme zjistit proč.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



approach radar   approbation   appropriate   approval   approved   approximation   apron   apt to do