Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad appreciated; appreciatory; apprehend do češtiny


appreciated = ceněný, ohodnotil, oceněný, ohodnocený, uznaný

appreciatory = vnímavý, pozorný, vděčný, vnímající, plně uznávající

apprehend = uvěznit, vzít do vazby, chápat, pochopit, porozumět, vnímat, rozumět, tušit, zadržet, bát se, obávat se, dopadnout (zločince)


Next: apprehension; apprehensive; apprentice    beguile; behave; behove; beige