Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad appreciate do češtiny

appreciate = ocenit; oceňovat; hodnotit; cenit; zvýšit cenu; uznat; uznávat; ohodnotit; vážit si (2. p.); děkovat; postihnout; stoupnout v (ceně); uvědomovat si; vyslovit se uznale o (čem); umět ocenit; být si vědom; docenit; uvědomit si; odhadnout; hodnotu; rozumět
truly appreciate = opravdu si vážit (2. p.); opravdu oceňovat;

Příklady překladu slova "appreciate" z webu:

Appreciate it?  Cítím to.
I appreciate that.  To oceňuji.
We sure appreciate it.  Vážně to oceňujeme.
He did not appreciate this lecture.  To poučování se mu nelíbilo.
He didn't seem to appreciate that.  Zdálo se, že to muž příliš neocenil.
They work hard, but they appreciate the need for leisure.  Pracují tvrdě, ale dopřávají si i odpočinek.
I hope you have brains enough to appreciate that.  Doufám, že už vám došlo aspoň tohle.
At the same time, it was possible to appreciate their point of view.  Současně bylo možné zvážit jejich hledisko.
And if you don't think about death, you don't appreciate life.  A pokud nepřemýšlíte o smrti, nedokážete si vážit života.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorappreciation   appreciative   approach   approach radar   approbation   appropriate   approval   approved