Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad appraise; appraisement; appreciable do češtiny


appraise = hodnotit, zhodnotit, cenit, vyclít, ohodnotit, odhadovat, stanovit cenu, ocenit (úředně), vyhodnocovat, oceňovat, posuzovat, zdaňovat

appraisement = oceňování, odhad, odhadní cena, ocenit, taxace, ohodnocení, odhad ceny, stanovení hodnoty, odhadnout, posouzení, odhadnutí

appreciable = znatelný, stojící za zmínku, ocenitelný, značnější, citelný, značný, pozoruhodný, viditelný, dosti značný, výrazný


Next: appreciated; appreciatory; apprehend    beggary; begird; begrime; begrudge