Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad appraisal do češtiny

appraisal = ohodnocení (2. p.); hodnocení; odhad (úřední); odhadnutí; ocenění; zdanění; rozhodčí oceňovací řízení; oceňování; posouzení; odborný odhad; expertiza; vyhodnocování; posuzování; ohodnocování; posudek; vyhodnocení; odhad ceny; oceňovací rozhodčí
damage appraisal = hodnocení škod; ocenění škody;
performance appraisal = hodnocení výkonu; vyhodnocení výkonu; ex ante appraisal = odhad;

Příklady překladu slova "appraisal" z webu:

What's the appraisal based on?  O co se ten odhad opírá?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorappreciate   appreciation   appreciative   approach   approach radar   approbation   appropriate   approval