Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad apportion; apportionment; apposite; apposition do češtiny


apportion = rozdělit, přidělit, rovnoměrně rozdělit, rozvrhovat, přidělovat, rozdělovat, podělovat

apportionment = přidělení, rozvržení, poměrné zastoupení, rozvrhování nákladů, poměrné rozdělení, rovné zastoupení územních jednotek, rovnoměrné rozdělení, přidělování, rozdělování

apposite = výstižný, přiléhavý, pádný, vystihující, příhodný, případný, přiměřený


Next: appraise; appraisement; appreciable    beeper; beer; befool; beg