Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad appoint do češtiny

appoint = stanovit (4. p.); jmenovat; předepsat; sjednat; určit; ustanovit; dosadit; sjednat si; umluvit; umluvit si; vystrojit; vybavit; dosazovat; nominovat; zařídit; označit; zvolit; jmenovat kým; uvést v právoplatné vlastnictví; domluvit si; povolat (4. p.)
power to appoint = právo jmenovat (např. ministry);

Příklady překladu slova "appoint" z webu:

I'll never appoint a woman with a hyphen.  Nikdy nejmenuji ženskou s pomlčkou.
The court will appoint another lawyer.  Soud ti přidělí jiného advokáta.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorappointed   appointment   appointments   appraisal   appreciate   appreciation   appreciative   approach