Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad applying do češtiny

applying = použití (2. p.); placení; používající (4. p.); platící; stanovit (4. p.)
appoint   appointed   appointment   appointments   appraisal   appreciate   appreciation   appreciative