Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad apply do češtiny

apply = použít (4. p.); žádat; platit; používat; upotřebit; aplikovat; ucházet se; podat si žádost; týkat se; přiložit (obklad ap.); vztahovat se; věnovat; obrátit se; požádat; zažádat; připisovat; uplatnit; hodit se; uvalit; nanést; zapadnout; být pilný; nést
does not apply = nepoužívá;

Příklady překladu slova "apply" z webu:

We apply pressure… quietly.  Použijeme nátlak...
Would this 'conscience' apply to all barbarians?  To ,svědomí se tyká všech barbarů?
The same reasons would apply to him?  Ze stejného důvodu?
He wouldn't volunteer, but they could apply the pressure.  Asi by to neudělal dobrovolně, ale mohli na něj vyvinout nátlak.
We are working on test procedures for you to apply to faulty unit.  Vypracováváme test ke kontrole vadné jednotky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorapplying   appoint   appointed   appointment   appointments   appraisal   appreciate   appreciation