Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad applied do češtiny

applied = aplikoval (4. p.); aplikovaný; použil (4. p., aplikoval); platil; působící; použitý; požádali; užitý; praktický; přiložený; požádal; užívaný; nasazený; umělecký průmysl

Příklady překladu slova "applied" z webu:

She applied clockwise pressure.  Zatlačila ve směru hodinových ručiček.
A workshop, applied science or engineering.  Byla to nějaká laboratoř a probíhala v ní zřejmě technická výuka.
The same story applied to their radioman.  Totéž platilo pro radistu.
The same rule was not applied in reverse.  Obráceně to však neplatilo.
This was a game whose fixed rules applied only to one side;  Byla to hra, jejíž pevná pravidla platila pouze pro jednu stranu;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorapply   applying   appoint   appointed   appointment   appointments   appraisal   appreciate