Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad application do češtiny

application = aplikace; použití; žádost (podaná); aplikační; používání; přiložení (obkladu); přihláška; obklad; prostředek (léčebný); píle; pozornost; prosba; upotřebení; úsilí; aplikační program; ponaučení; léčebný prostředek; použitelnost; užití; nanášení; natírání
borrower's application = žádost o povolení výpůjček; žádost o povolení půjček;
brake application = použití brzd; brzdění;
building application = žádost o povolení stavby; žádost o stavební povolení; zúčtování režie; použití počítače; glazování;

Příklady překladu slova "application" z webu:

Seems a transferral application landed in my basket.  Zdá se, že se v mým košíku objevila jistá žádost o přeložení.
It was just a practical application of what his minister said:  Jen se tak v praxi uplatňovalo to, co řekl jeho duchovní:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorapplications   applied   apply   applying   appoint   appointed   appointment   appointments