Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad applicable do češtiny

applicable = platný; použitelný; upotřebitelný; vhodný; způsobilý k použití; příslušný; aplikovatelný; týkající se; vhodný pro (4. p.)
directly applicable = přímo aplikovatelný; přímo použitelný;
application   applications   applied   apply   applying   appoint   appointed   appointment