Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad appliance do češtiny

appliance = přístroj; zařízení; prostředek; aparát; spotřebič; stroj; strojek; přístrojek; vybavit; obklad; použití; nástroj; upotřebení; elektrický spotřebič; přístroj pro domácnost; příslušenství; přípravek; pomůcka; opatření; průduch
actuating appliance = ovládací zařízení; řídicí zařízení; ovládací orgán; ovládací přístroj;
electric appliance = elektrický spotřebič; elektrospotřebič;
gas appliance = plynový spotřebič; plynová instalace;
heating appliance = topné zařízení;

Příklady překladu slova "appliance" z webu:

The tech from the appliance warehouse.  Byla to technická, se kterou se setkal ve skladišti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorappliances   applicable   application   applications   applied   apply   applying   appoint