Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad appellation; appellative; append; appendage do češtiny


appellation = pojmenování, označení, název, jméno, titul

appellative = obecné podstatné jméno, označení, pojmenovávací, přízvisko, apelativum (jaz.)

append = připojit, přidání (příkaz pro přidání záznamu apod.), přivěsit, dodat, doplnit, připsat, přikládat, přivěšovat, připojovat, přivazovat, připisovat, připisování

appendage = přídavek, dodatek, náležitost, příslušenství, stálý průvodce, příloha, doplňky ke zbrani, přídavkový, podvěs


Next: appendant; appendicitis; appendix; appetizer    beauty-spot; beck; beckon; become