Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad appearances do češtiny

appearances = vzhledy; vnější okolnosti; objevující se
save appearances = zachovat dekorum; zachovávat dekorum; judge by appearances = posuzovat někoho podle kabátu;
keep up appearances = zachovat dekorum;
to all appearances = podle všeho zdání;

Příklady překladu slova "appearances" z webu:

And how deceptive appearances may be, to be sure!  Jak klamný bývá první dojem!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorappeasement   appetite   apple   appliance   appliances   applicable   application   applications