Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad appear do češtiny

appear = objevit se; vyjít; vycházet; objevit; vypadat; vyjít najevo; vyjít tiskem; ukázat se; vystoupit (na veřejnosti, jevišti); dostavit se; objevovat se; hlásit se; zjevit se; ukazovat se; vyplývat; publikovat se; vynořit se; vznikat; vytékat
fail to appear = nepřijít;
failure to appear = nedostavení se (k soudu);
warrant to appear = soudní obsílka;

Příklady překladu slova "appear" z webu:

You appear to have it.  Vypadá to, že vy jej máte.
They didn't appear to be;  Vypadalo to, že ne;
I must not appear in the case.  Nesmím v případu figurovat.
But he does not appear in my dreams now.  Teď už se mi ale ve snu neobjevuje.
It's trying to make itself appear like us?  Snaží se to vypadat jako my?
But every now and then ripples appear in it.  Ale tu a tam se v něm objeví čeření.
He considered the way he wanted to appear in her eyes.  Zvažoval, jak by chtěl vypadat v jejích očích.
With a massive effort he made his voice appear normal.  Obrovským úsilím se přinutil mluvit normálně.
She was suddenly aware then of how she must appear to him:  Náhle si uvědomila, jak ji musí vidět svýma očima:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorappearance   appearances   appeasement   appetite   apple   appliance   appliances   applicable