Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad apparently; apparition; appease; appellant do češtiny


apparently = patrně, jak je vidět, podle všeho, jak se zdá, očividně, zdánlivě, domněle, zjevně

apparition = strašidlo, duch, jev, zjev, přízrak, objevení se, objevení

appease = uklidnit, upokojit, uchlácholit, utišit, chlácholit, dělat ústupky (polit.), urovnat, usmířit, smířit, tišit, ukojit, obměkčit

appellant = odvolávající se, apelační, odvolatel, odvolávající se strana, stěžovatel


Next: appellation; appellative; append; appendage    beaten; beatify; beau; beautify